Siirry suoraan sisältöön

Jäsenyys

Liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen hallituksen hyväksymä Helsingissä tai sen lähiympäris­tössä vakinaisesti toimiva tai asuva hammaslääkäri tai hammaslääketieteen opiskelija, joka on Suomen Hammaslääkäriliitto – Finlands Tandläkar­förbund r.y:n jäsen.

Liittyminen tehdään ensisijaisesti jäsenhakemus-lomakkeella. Voit myös olla yhteydessä yhdistykseen sähköpostitse: toimisto@hshml.fi.

Jäsenmaksu vuonna 2024 on 50 €. Jäsenmaksu kuluvana vuonna 65 vuotta täyttäville ja eläkeläisille on 25 €. Opiskelijajäsenyys on maksuton.

Eroaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Erottaminen

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on toiminut yhdistyksen jäsenten etujen vastaisesti, käyttäytynyt epäkollegiaalisesti tai laiminlyönyt hänelle jäsenenä kuuluvia velvollisuuksia. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus asianomaista kuultuaan. Jäsenellä on kuitenkin oikeus 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä tästä päätöksestä kirjallinen valitus yhdistyksen kokoukselle toimittamalla se yhdistyksen puheenjohtajalle tai hallitukselle.

Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta (2) vuodelta maksumuistutuksista huolimatta, hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta. Asiasta ilmoitetaan ao. hammaslääkärille kirjeitse/sähköpostitse. Mikäli erotettu jäsen haluaa liittyä yhdistykseen uudelleen viiden (5) vuoden aikana erottamispäätöksestä, lankeavat maksamattomat jäsenmaksut uudelleen­liittymisen yhteydessä maksettavaksi.